POP AKADEMIJA PROMO

Izrada promotivnog videa za POP akademiju, najveći privatni art kampus u cijeloj regiji, a uz Zagreb nalazi se i u Amsterdamu, Parizu, Madridu, Melbournu i Pekingu.